wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp967e8423.png

DGS is in 1994 opgericht door Jaap Vlaming en Nanda P. Smit met als doel het ontwikkelen van leermiddelen voor het middelbaar agrarisch onderwijs in Nederland op het gebied van algemene, agrarische economie en recht. Deze leerstof was gebaseerd op de eindtermen van de Kwalifica-tiestructuur. Het resultaat bestond uit 20 modulen van gemiddeld 68 pagina’s met de daarbij behorende handleidingen.

In 2000 vond in het kader van KS2000 een complete herziening van de modulen plaats: Economie A1, A2 en A3, Economie B1 t/m B5 en Economie C1 t/m C6 zagen het licht.
Vanaf 2007 zijn deze modulen geleidelijk gericht op het competentiegerichte onderwijs. Leidraad daarbij zijn het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap en de kerntaken Ondernemen/managen van het SHL-kwalificatie-dossiers.
Bij de laatste herzieningen zijn de accenten steeds meer  gericht op zelfredzaamheid op het gebied van economie, wet- en regelgeving.

Vanaf 1999 heeft DGS leerstof op het gebied van Bedrijfsadministratie voor het mbo en hbo in zijn pakket opgenomen, bestaande uit 8 modulen met de daarbij behorende handleidingen. Deze waren ontwikkeld voor de agrarische productierichtingen (ag) en de detailhandel en dienstverlening (dd).
In 2008 zijn 2 volledig herziene series op de markt gekomen die aansluiting vinden bij het compe-tentiegerichte onderwijs en gebaseerd zijn op de kerntaken Ondernemen/managen van het concept SHL-kwalificatiedossiers. Ook hiervan zijn weer 2 versies beschikbaar:
-  ag voor de agrarische productierichtingen;
-  hd voor de handel en dienstverlening.
In 2019 is een 4e druk uitgekomen, m.u.v. de modulen Computerboekhouden.

In 2016 zijn de eerste 3 delen van de nieuwe serie Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven verschenen. In 2017 verschenen deel 4 en 5. In 2019 kwam de 2e druk van deel 1 uit.
Deze serie wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma. Gratis beschikbaar voor gebruikers.

wp4276a832.png
wp1d7d29f1.png
Over DGS
Producten
Prijzen
Contact
Nieuws
Gezocht
wp8e3346d5.png
Terug
wp48063017.png