wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp929e169e.png
wp26c2e833.png
wp4222a990.png
wp0816da2c.png
wp062caf55.png
wpf46c51e5.png
wpac50aa51.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie

Versie 17 is de meest recente versie van het Excel-Begrotingsprogramma.
ADVIES: ga over op versie 16 of hoger, want in de versies 14 en 15 is een hinderlijke foutje geslopen.
Aanvragen via: info@dgs-leermiddelen.nl

Deel 1: (amBE12: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat)
Errata handleiding:

Deel 2: (amBE21: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage)
Correctie antwoord van:

Bladzijde 37, Schema Inkomensbegrippen:
Bedrijfseconomische kosten Koeman € 616.354.


Deel 4: (amBE41: Bedrijfsovername en het financieringsplan)
Correctie antwoord van: