wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wpbe96660b.png

De modulen zijn ontwikkeld voor ondernemersgerichte opleidingen en differentiaties (niveau 4 en 3)..

 

Deze leermethode bestaat uit 2 series van elk 4 modulen en is doorlopend genummerd:

-  BA‑1 t/m BA‑4, als min of meer afgeronde basisreeks, tevens vereiste voorkennis voor:

-  BA‑5 t/m BA‑8, als toegepaste praktijkreeks (+ 2 bijlagen).

 

De methode is verder gedifferentieerd in 2 branches: - ag: agrarische productie;

- hd: handel/dienstverlening.

 

De meeste modulen omvatten " 68 pagina's. Van elke module is tevens voor schoolgebruik een docen-tenhandleiding leverbaar met alle uitwerkingen.

Bij de docenthandleidingen computerboekhouden casusonderneming worden actuele digitale bestanden Rabotelebankieren aangeleverd, passend in de betreffende casus.

 

TOETSEN (klik hier voor meer informatie)

Voor de serie Agrarisch (ag) zijn, met uitzondering van agBA6: ‘Computerboekhouden’, toetsen ontwikkeld.

Deze kunnen op aanvraag gratis worden geleverd als extra service voor docenten. Voorwaarde is wel dat de school de betreffende methode in leerlingenaantallen heeft aangeschaft. De toetsen worden geleverd via een verzoek per mail aan Jaap Vlaming, info@dgs-leermiddelen.nl en bestaan uit een Excel-bestand met 3 tabbladen:

- Gegevens voor de toets die  binnen bepaalde grenzen kunnen worden aangepast.

- Antwoorden voor de docent  met de compleet uitgewerkte toets.

- Toets met de kant-en-klare toets voor de leerling/student/deelnemer.

Als er belangstelling is voor toetsen van de serie Handel/dienstverlening (hd) dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Bij voldoende belangstelling zullen ook deze toetsen ontwikkeld worden.

 

 

wpbaaacc46.png
wpaa212228.png
wpa70e9052.png
wp00f75933.png
wp6e47a543.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
wp9f2ba5a8.png