wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp98d64b05.png

De modulen zijn ontwikkeld voor ondernemersgerichte opleidingen en differentiaties (niveau 4 en 3).

Binnen de kerntaken >Ondernemen/managen= (uit SHL‑kwalificatiedossiers) geven ze invulling aan de werkprocessen m.b.t. bedrijfsadministratie, financiële positie, financieel beleid, enz.

 

Deze CKS‑gerichte leermethode bestaat uit 2 series van elk 4 modulen en is doorlopend genummerd:

-  BA‑1 t/m BA‑4, als min of meer afgeronde basisreeks, tevens vereiste voorkennis voor:

-  BA‑5 t/m BA‑8, als toegepaste praktijkreeks (+ 2 bijlagen).

 

De methode is verder gedifferentieerd in 2 branches: - ag: agrarische productie;

- hd: handel/dienstverlening.

 

De meeste modulen omvatten " 68 pagina's. Van elke module is tevens voor schoolgebruik een docen-tenhandleiding leverbaar met alle uitwerkingen.

Bij de docenthandleidingen computerboekhouden casusonderneming worden actuele digitale bestanden Rabotelebankieren aangeleverd, passend in de betreffende casus.

 

 

Toetsen kunnen op aanvraag gratis worden geleverd als extra service voor docenten. Voorwaarde is wel dat de school de betreffende methode in leerlingenaantallen heeft aangeschaft. Het toets-setje wordt geleverd via een verzoek per mail aan Jaap Vlaming, info@dgs-leermiddelen.nl en bestaat uit:

- een Excel-bestand, waarin de gegevens voor de toets binnen bepaalde grenzen kunnen worden

   aangepast, met daaraan gekoppeld:

  * een Word-Antwoordenbestand voor de docent  met de compleet uitgewerkte toets;

  * een Word-Toetsbestand met de kant-en-klare toets voor de leerling/student/deelnemer.

wpbaaacc46.png
wpaa212228.png
wpa70e9052.png
wp00f75933.png
wp6e47a543.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
wp9f2ba5a8.png