wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp30ac4e40.png

 

Jaap Vlaming is ruim 25 jaar als docent Economie en Recht werkzaam geweest in het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs in Nederland. Gedurende deze periode heeft hij 15 jaar lang wp34a49311.png

landelijke bijscholingsdagen voor docenten Economie georganiseerd en verzorgd.

Hij is al jarenlang betrokken bij het ontwikkelen van leerstof voor het agrarisch

onderwijs, zowel in samenwerking met anderen als individueel.

 

Samen met Nanda P. Smit heeft hij de uitgeverij DGS (De Groene Sector) opgericht en kwam hij met 20 modulen op de markt die het hele certificaat Toepassen en Doorstromen Economie dekten.

In de loop der jaren heeft hij de modulen aangepast en ontstond Economie, Wet-

en Regelgeving A, B en Doorstromen Economie.

Iedere module wordt regelmatig herzien, zodat de actualiteit op de voet wordt gevolgd.

 

Jaap is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in de vakken Algemene agrarische economie, Staathuishoudkunde en Ontwikkelingseconomie.

 

 

 

 

wp36d5941d.png
wp2d887724.png
wp7044c849.png
wpa7d26d90.png
wp09f30fc7.png
wp03ec9c85.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie