wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp85bb80cc.png
wp996cadb7.png

 

Deze serie bestaat uit 7 modulen:

- ecB13: Markten en mededinging, 3e druk

Aangegeven wordt hoe vragers en aanbieders reageren op prijzen en prijsveranderingen. En hoe een prijs ontstaat als deze twee partijen elkaar ontmoeten op de markt. Concurrentie en marktinterventie komen uitgebreid aan de orde, evenals de ACM en de ConsuWijzer, de AFM en de producenten- en de consumentenmarkt.

- ecB24: Infrastructuur sector en bedrijfstak, 4e druk

De verschillende sectoren van de Nederlandse economie met hun aandeel in het nationaal product worden besproken. Er wordt ingegaan op de zelfvoorzieningsgraad, met name die van voedsel en energie, maar ook op de prijsvorming in de productiekolom en integratie/differentiatie en parallel-lisatie/specialisatie.

- ecB34: Ondernemingsvormen, 4e druk

De functie van de Kamer van Koophandel wordt besproken, evenals de eenmanszaak en de maatschap, de firma en de commanditaire vennootschap en de zakelijke ondernemingsvormen. Eén hoofdstuk is gewijd aan de komende veranderingen rond de maatschap en de VOF en CV.  Tenslotte wordt aandacht besteed aan faillissement, surseance van betaling en aan bedrijfsovername.

- ecB415: Belastingen en heffingen, 15e druk

Deze module behandelt beginselen en soorten belastingen, de inkomstenbelasting voor particulieren en zelfstandigen, de vennootschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting, de BTW en de accijnzen. En overige belastingen en vrijstellingen. Er wordt gewerkt met de tarieven van 2024.

- ecB59: Internationale handel, 9e druk

Ontstaan van internationale handel, de open Nederlandse economie, handelsbelemmeringen, de betalingsbalans en wisselkoersen: je kunt er niet omheen. Maar ook niet meer om de EU, de euro en de ECB.  Hoe gelukkig zijn de inwoners van de EU? Tenslotte wordt er ingegaan op de voor- en nadelen van de EU.

- ecB65: Algemeen risicobeheer, 5e druk

Uitgebreid wordt ingegaan op de risico’s die afgedekt worden door de sociale zekerheid in Nederland. Op het praktijkbedrijf wordt geïnventariseerd welke risico’s er zijn voor objecten, vermogen en voor personen. Hetgeen uitmondt in een risocobeheersplan voor het praktijkbedrijf.

- ecB71: De financiële crisis en de eurocrisis, 1e druk

Het ontstaan van geld, geld in de economische kringloop, de centrale bank, het interbancaire geld-verkeer: rating en  derivaten, securitisatie, de financiële crisis, de eurocrisis, naar herstel van vertrouwen.

 

 

 

 

wp47676f30.png
wpb9450178.png
wp38286c64.png
wp5918aea9.png
Inhoud
De auteur
Herzieningen
Errata