wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp4222a990.png
wpb628b028.png

Deze methode is grotendeels concentrisch opgebouwd: vanaf de eerste module wordt in elke volgende module steeds voortgebouwd op de onderwerpen en inzichten uit eerdere modulen. Daarom wordt aanbevolen om de modulen BA-1 t/m BA-8 zo veel mogelijk in deze volgorde door te werken.

De modulen BA1 t/m BA4 worden afgesloten met geïntegreerde eindopdrachten (voorbeeldtoetsen).

Bedoeling van BA5 t/m BA8 is vooral het zelfstandig leren voeren/doorzien van de computerboekhouding van het eigen bedrijf. Maar ook het interpreteren van de fiscale jaarrekening en actuele regelgeving, in samenspraak met de boek-houder.

De totale methode bestaat uit 8 modulen (zowel voor ag- als hd-branches):

 

- BAi1: Inleiding Bedrijfsadministratie

De administratie, Facturen en rekeningafschriften, Afschrijvingen, De balans, Veranderingen op de balans,

Vermogensvergelijking, De winst- en verliesrekening, Belastingen IB, OB en VPB, Hoe staat het bedrijf er voor?

 

- BA1: Balans, vermogen en basisadministratie, (ag: 5e druk / hd: 4e druk)

Opzetten (fiscale) balans (van scholier tot ondernemer) en positie eigen vermogen, voeren van basisadministratie zoals kasboek, bankafschriften en aanvullende gegevens, kennismaking met eenvoudige balans-grootboekrekeningen en boeken daarop, eenvoudige vermogensvergelijking.

 

- BA2: Opbrengsten, kosten en winst, (ag: 5e druk / hd: 4e druk)

Berekening van opbrengsten/omzet, kosten/inkopen en winst vooral ook branchespecifiek, diverse over-lopende posten, eindejaarsboekingen (o.a. afschrijvingen), correcties o.a. voor privé gebruik, uitbreiding groot-boekrekeningen-schema, berekening winst via exploitatierekening.

 

- BA3: Coderen, dagboeken en kolommenbalans, (ag: 5e druk / hd: 4e druk)

Leren coderen via een actueel en branchegericht rekeningschema (GRAS resp. GROS), gebruik van dag-boeken (kas, bank, balans, memoriaal) en gecodeerd grootboekrekeningschema, opstellen kolommen-balans en winstbepaling en -controle.

 

 

 

 

wp26c2e833.png
wpc160d509.png
wpeb651d1a.png
wp126b8fc9.png
wp4dc005fc.png
wpe922b6bd.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
wp4a738ce9.png