wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp6a7f1015.png
wpc1833e33.png
wp7c928724.png
wp83a0c836.png
wp6e47a543.png
wp244e9977.png

In deze 5-delige serie wordt de leerling/student handvatten geboden om een agrarisch gezinsbedrijf te analyseren, kengetallen uit te rekenen, de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie te beoordelen en een bedrijf over te nemen. Voorbeelden en berekeningen gaan uit van grondgebonden productie op akkerbouw- en melkveebedrijven.

Deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat
Bedrijfseconomische begrippen in de agrarische praktijk

Deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage + Fiscaal rapport
Rapporteren en vergelijken

Deel 3: Duurzame productiemiddelen
Verantwoord investeren in grond, gebouwen en machines

Deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan                                Casus Akkerbouwbedrijf, 2e druk
Sparen, lenen en liquiditeit                                                                               Klik hier!

Deel 5: Een agrarisch bedrijf managen
Boer zijn en boer blijven

Bij deze serie is een gratis Excelprogramma beschikbaar dat vanaf deel 1 gebruikt kan worden om een bedrijf door te rekenen. Na bestuderen van deel 4 kan de leerling met het Excelprogramma ook de besparing en de liquiditeits-ontwikkeling beoordelen en een bedrijfsovername doorrekenen en beoordelen.

Elk deel heeft een trefwoordenlijst met paginaverwijzingen.

De boeken bevatten stukjes leertekst afgewisseld met verwerkingsopdrachten.

Voor docenten zijn antwoordboeken beschikbaar waarin de antwoorden op de verwerkingsopdrach­ten staan.

Naar inzicht van de docent kunnen veel opdrachten op bestaande bedrijven uitgevoerd worden.

Elk deel kan in ongeveer 35 lessen van 50 minuten behandeld worden. Dit is een globale richtlijn waar iedere school en docent naar eigen inzicht van af kan wijken.

De boeken zijn door hun leesbaarheid en praktische benadering voor studenten van niveau 4 eventueel geschikt voor zelfstudie.

Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven

 

wp07cc1ee0.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie