wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp03ec9c85.png
wpee6ba193.png
wpba39866d.png
wp642f7aea.png
wp0f88accf.png
wp17d603b6.png

 

Deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat, 3e druk                                 

Bedrijfseconomische begrippen in de agrarische praktijk

 

Inleiding, De fiscus, Wat is bedrijfseconomie?, Opbrengsten en ontvangsten, kosten en uitgaven,

Toegerekende kosten en niet-toegerekende kosten, Arbeidskosten, De kosten van werktuigen,

De kosten van gebouwen, De kosten van grond, De algemene kosten, Saldo’s, Bedrijfsresultaat,

Het Excelbestand invullen, Tot slot.

Het geheel wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma, versie 18.

 

Deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage + Fiscaal rapport, 3e druk    

Rapporteren en vergelijken

 

Het fiscaal jaarverslag: Inleiding, Het fiscaal rapport, De resultatenrekening, De balans, Liquiditeit,

Verloop vermogen, Verschil fiscale en bedrijfseconomische boekhouding.

Bedrijfseconomie: Saldoberekening, Berekening van de niet-toegerekende kosten, Twee voorbeeld-bedrijven in Excel, Inkomensbegrippen.

Kengetallen: De standaardopbrengst (SO), SO per mensjaar, Bewerkingskosten,, Kostprijs.

Randvoorwaarden:  De milieuomstandigheden op het bedrijf, De werkomstandigheden op het bedrijf.

Het geheel wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma, versie 18.

 

Deel 3: Duurzame productiemiddelen, 3e druk                                                     

Verantwoord investeren in grond, gebouwen en machines

 

Productiemiddelen, Waardebegrippen in de land- en tuinbouw, Kosten van slijtende duurzame productie-middelen, Afschrijving, Rentekosten, Levende duurzame productiemiddelen,

Het bepalen van het vervangingsmoment, Huur en lease, Het bijzondere van grond, Waarde van grond,

De differentiële waarde van grond, Erfpacht, Pacht, Reguliere pacht, Grondruil, teeltpacht en geliberaliseerde pacht, De nieuwe Pachtwet, De kosten van grondgebruik, Agrarische grond en de belastingen, Inrichting landelijk gebied, Onteigening, Het Kadaster.

 

 

Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven: inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
wp63c47318.png