wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp929e169e.png
wp26c2e833.png
wp4222a990.png
wp096e7612.png
wpb7b56fa1.png
wp13aeb946.png
wp75ea3e07.png
wp7f9b69c6.png
Economie, Wet- en Regelgeving
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie

Versie 19 is de meest recente versie van het Excel-Begrotingsprogramma.
Aanvragen via: info@dgs-leermiddelen.nl

Deel 1: amBE13: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat)


Deel 2: amBE23: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage + Fiscaal rapport


Deel 3: amBE33: Duurzame productiemiddelen


Deel 4: amBE42: Bedrijfsovername en financieringsplan
Correctie antwoord van:


Deel 5: amBE52: Een agrarisch gezinsbedrijf managen