wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp7ef5af25.png
wpee6ba193.png

 

Bedrijfseconomie (vervolg)

 

Deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan, 2e druk                  Casus Akkerbouwbedrijf, 2e druk

Sparen, lenen en liquiditeit                                                                        Klik hier!

 

Inleiding

Persoonlijke ondernemingsvormen, Zakelijke ondernemingsvormen

Rendabele bedrijfsvoering, Solvabiliteit en rendabiliteit van het vermogen, Liquiditeit

Soorten waarderingen, De overnameprijs

Vermogensbehoefte, Financiering, Leencapaciteit, Zekerheden

De financieringsbladzijde van de Excel-begroting

Een bedrijfsovername

Het geheel wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma, versie 18 en hoger.

 

 

Deel 5: Een agrarisch gezinsbedrijf managen, 2e druk

Boer zijn en boer blijven

 

Inleiding

Management

Inleiding management, SWOT-analyse, Doelstellingen en planning, Beslissingen over de bedrijfsorganisatie, Inschatting van toekomstige ontwikkelingen, Informatievoorziening.

Fiscaal

Inleiding fiscaal, Van bedrijfswinst naar belastbaar inkomen, Inkomstenbelasting natuurlijke personen, Als kind meewerken op het ouderlijk bedrijf, De bedrijfsovername en de fiscus, De stoppende ondernemer en de fiscus, De winstbelasting en de BV, De Belasting Toegevoegde Waarde.

Landbouwbeleid

Inleiding landbouwbeleid, De geschiedenis van het landbouwbeleid, Het Europese landbouwbeleid, Natuur, milieu en dierenwelzijn, De gecombineerde opgave, Belangenbehartiging.

 

Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven (vervolg)

 

wp9cec0f0d.png