wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wp687b6fd8.png
wpee6ba193.png

DGS heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van leermiddelen voor 3 vakgebieden:

  • Economie, Wet- en Regelgeving en Doorstro-men  Economie
  • Bedrijfsadministratie
  • Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrij-ven deel 1, 2, 3, 4 en 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wp18850b99.png

De leermiddelen bestaan uit handzame werk-boeken (modulen) van 56 tot 72 bladzijden. Formaat A-4.

Bij iedere module is een handleiding beschikbaar waarin de opdrachten en opgaven zijn uitgewerkt.

Digitale modulen

De modulen van Economie, Wet- en Regelgeving kun-nen door scholen ook in pdf-formaat aan-geschaft worden. Heeft u belangstelling?

Neem dan contact met ons op.

wp09fbd68d.png

Het streven is om iedere module regelmatig aan te passen aan de ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs.

De resultaten daarvan vindt u terug in de modulen: altijd up to date en zeer praktijkgericht.

 

 

wp6dc5a134.png

De modulen zijn zodanig van vorm en inhoud dat ze bruikbaar zijn voor verschillende didactische benaderingen. Dit kan variëren van klassikaal verzorgde lessen tot volledige zelfwerkzaamheid. Korte, duidelijk geformuleerde stukjes leerstof worden afgewisseld door reproductieve en produc-tieve opgaven en opdrachten  die een brug slaan tussen de soms ingewikkelde werkelijkheid en de belevingswereld van de leerling.

 

wp16ff6b41.png

Aan de modulen liggen ten grondslag:

- het brondocument Leren, Loopbaan en Burger-schap.

Voor het behalen van een mbo-diploma moet de leerling zich de hierbij behorende competenties hebben eigen gemaakt.

-  het Kwalificatie dossier mbo.

 

 

 

 

 

wp949dcacd.png
wpea0ec08a.png
wp114a39e7.png
wp6e47a543.png
Over DGS
Producten
Prijzen
Contact
Nieuws
Gezocht
wp94c5cbd0.png
wp76073a8b.png
wp6c35e643.png