wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp19c93455.png
wped26a9cc.png
wpdb3887c4.png

Deze serie bestaat uit 6 modulen:

- ecA16: Inkomen en uitkomen, 6e druk

Aan de orde komen: het ontstaan van inkomen, produceren, bruto en netto inkomen, koopkracht, consumeren en sparen, de vraag naar goederen, andere factoren die de vraag beïnvloeden, uitkomen met je inkomen, niet uitkomen met je inkomen.

- ecA25 Werken en wet, 5e druk

Deze module behandelt: het loonbeleid in Nederland, de Nederlandse overlegeconomie, de arbeidsovereenkomst en het Burgerlijk Wetboek, de collectieve arbeidsovereenkomst, loon, overwerk en vakantie volgens de CAO, de zelfstandige zonder personeel, de zzp’er en zijn bedrijf.

- ecA312: Personen- en familierecht, 12e druk

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn: rechtspersonen en natuurlijke personen, verwantschap, huwelijksrecht en geregistreerd partnerschap, huwelijksgoederenrecht, de samenlevingsovereenkomst, het erfrecht, vererving bij versterf, vererving bij testament, het erfrecht en de continuïteit van het bedrijf.

- ecA43: Wetgeving, ruimtelijke ordening en milieu, 3e druk

Deze module gaat in op: de totstandkoming van wetten, rechtssubjecten en rechtsbronnen, de rechtspraak, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de structuurvisie en het inpassingsplan, het bestemmingsplan en de beheersverordening, voorkeursrecht, onteigening, planschade en de omgevingsvergunning.

- ecA53: Overeenkomsten en de gevolgen, 3e druk

Centraal in deze module staan de volgende onderwerpen: persoonlijke, zakelijke en zekerheidsrechten, het sluiten van overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, koop en verkoop, huur en verhuur, hypotheken, consumptief krediet en studieschulden, betalen en betalingsachterstanden.

- ecA63: Zzp’er worden? 3e druk

Wat moet je  weten om zzp’er te worden? In ieder geval iets over investeren, klanten werven, belastingen, sociale regelingen, verzekeringen, offertes maken, bankzaken, debiteuren, enz.

 

wp0abe7cd6.png
wp4dbd4e93.png
wp2d08d009.png
wp5918aea9.png
Inhoud
De auteur
Herzieningen
Errata