wpa04038da.png

DGS

Educatief ontwerper

en

Uitgever

wpe53a03f8.png
wpee6ba193.png
wp85a51acc.png
wpda895f79.png
wp05d6e420.png

Deze serie bestaat uit 6 modulen:

- ecC17: Consumentengedrag, 7 druk

Aan de orde komen: individuele en collectieve goederen, lenen, sparen en beleggen, con-sumentenorganisaties, pensioenvoorzieningen, consumptiepatroon en de kosten van levens-onderhoud, prijs- en inkomenselasticiteit en de kruisprijselasticiteit.

- ecC25: Producentengedrag, 5e druk

Marktprijs en consumentengedrag, de prijselasticiteit van het aanbod, de productiefunctie en de toe- en afnemende meeropbrengsten, variabele en marginale kosten, maximale winst en optimale productie-omvang, constante kosten, de kosten en de winst, prijstrajecten en de aanbodlijn, break-even punt.    

- ecC36: Economische orde en economische politiek, 6e druk

Economische orde, doelstellingen van economische politiek, instrumenten van economische politiek, loon- en prijsbeleid, budgetbeleid, fiscaal beleid, sociaal beleid en monetair beleid.   

- ecC45: De collectieve sector, 5e druk

Van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat, de onvolkomenheden van de vrije markt, de uitgaven van de collectieve sector, de inkomsten van de collectieve sector, de Rijksbegroting en begrotingstheorieën, de collectieve sector en de marktsector, privatisering en deregulering, basisinkomen, organisatie van belasting- en premieheffing.      

- ecC54: Welvaartsverdeling in Nederland, 4e druk

Oorzaken van inkomensverschillen, economische politiek en welvaartsverdeling, categorale en personele inkomensverdeling, primaire, secundaire en tertiaire inkomensverdeling, sociale zekerheid, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen.

- ecC64: Economische internationalisering, 4e druk

Het ontstaan van internationale handel, handelsbelemmeringen, tarifaire en non-tarifaire maat-regelen, de open economie, internationale samenwerking, de onevenwichtige betalingsbalans, het IMF, de Wereldbank en de financiële en economische crisis.

 

 

 

 

 

wp40a140e4.png
wpdb88ac63.png
wpa9adf0bb.png
wp5918aea9.png
Inhoud
De auteur
Herzieningen
Errata